afla totul despre piloti forati

Cum se executa pilotii forati pentru fundatii

Piloţii foraţi pot fi din beton sau beton armat, acestia sunt o soluție economică pentru a susține și structuri de construcții grele cu eforturi de tasare cat mai mici. In acest articol vom vorbi despre alcătuirea şi executarea piloţilor de beton, beton armat sau beton precomprimat pentru executarea fundaţiilor de adâncime la toate tipurile de construcţii. Pentru lucrările de poduri, construcţii hidrotehnice, alte lucrări de artă speciale, se completeaza de către proiectant prin caiete de sarcini conţinând condiţiile suplimentare specifice lucrării respective.

Piloţii sunt elemente structurale de fundare de adâncime caracterizate printr-un raport mare între lungimea 1 şi latura (diametrul) d, în general 1/d > 20. Fişa pilotului se înţelege porţiunea îngropată în pământ a acestuia prin care se transmite terenului sarcina dată de suprastructura construcţiei.

Piloţii forati reprezintă o fundaţie de adâncime realizată prin mijloace mecanizate.

Refuzul la batere a unui pilot este înfigerea medie finală a lui măsurată sub o serie de 10 lovituri de
berbec executate în condiţiile normale de batere a pilotului. Prelungilor, pilot fals sau fetiţă este un element ajutător din metal fixat pe capul pilotului, la piloţii înfipţi prin batere, pentru a permite înfigerea lui sub nivelul platformei de batere.

Piloţii foraţi tubaţi se execută cu ajutorul unei coloane metalice alcătuită din tronsoane de tuburi cu lungimea de 2…8 m, grosime 4…6 mm şi diametre variabile.

Carcasa de armătură este ansamblul de oţel beton rezultat din calculul de rezistenţă efectuat de proiectant după normele în vigoare, cu care se armează pilotul. Distanţieri sau centrări sunt piese în general din beton armat, sub formă de role, montaţi pe carcase de armătură, care au rolul să o centreze la introducerea ei în foraj înainte de betonare.

Cămaşa pierdută sau teacă este un tub de oţel subţire destinat să rămână în pământ după turnarea betonului. Coloana sau burlan de betonare este un tub de oţel alcătuit din tronsoane destinate turnării betonului în corpul pilotului forat.

De cate tipuri sunt piloţii forati ?

In  functie de modul de transmitere în teren a încărcării axiale se deosebesc două tipuri de piloţi: piloţi purtători pe vârf şi piloţi flotanţi.
Piloţii purtători pe vârf sunt cei la care pilotul pătrunde cu vârful într-un strat practic incompresibil (pietrişuri şi nisipuri îndesate, argile tari, marne, roci semistâncoase sau stâncoase etc.). În acest caz se accespta că întreaga încărcare a pilotului se transmite prin presiunea p la contactul bazei cu terenul.

Piloţii flotanţi sunt cei la care baza sau vârful piloţilor se opreşte într-un strat compresibil. La acest tip de piloţi încărcarea axială se transmite la teren preponderent prin frecarea laterală şi parţial prin
contactul terenului de bază.

In functie de  modul de execuţie, piloţii se clasifică în piloţi prefabricaţi şi piloţi executaţi pe loc. Piloţii prefabricaţi sunt piloţi de lemn, metal, beton armat sau beton precomprimat, care se
confecţionează în întreprinderi de prefabricate sau pe şantier, sunt transportaţi la locul de punere în operă şi înfipţi în pământ prin batere, vibrare, vibropresare sau înşurubare.

Piloţii executaţi pe loc sun piloţii la care corpul pilotului se realizează prin turnarea betonului într-o gaură formată pe locul viitorului pilot.

In functie de procedeul de realizare a găurii, se deosebesc piloţi executaţi pe loc prin batere, prin vibrare sau prin forare, fără tubaj sau cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, sau forat în uscat, care poate fi executat cu burghiu (sfredel) sau cu o cupă (benă) sau cu noroi bentonitic.

In functie de efectul pe care procedeul de realizare a găurii îl are asupra terenului din jur, piloţii se împart în piloţi de îndesare şi piloţi de dislocuire. Piloţii de îndesare sunt piloţii la care prin înfigerea pilotului (la piloţii prefabricaţi) sau prin realizarea forţată a găurii, fără evacuarea pământului (la piloţii executaţi pe loc prin batere sau vibrare) se produce compactarea pământului din jurul şi de la baza pilotului şi uneori chiar ridicarea suprafeţei terenului în cazul pământurilor argiloase.

Piloţii de dislocuire sunt piloţi la care se dislocuieşte (îndepărtează) prin forare un volum de pământ egal cu volumul pilotului, neafectându-se prin aceasta în mod normal starea terenului din jur.

In functie de materialul din care sunt alcătuiţi piloţii se clasifică în piloţi de lemn, metal, beton simplu, beton armat şi beton precomprimat. In functie de modul de variaţie al secţiunii transversale se deosebesc piloţi cu secţiune constantă pe toată lungimea fişei şi piloţi cu seciţunea variabilă la care aceasta se modifică pe lungimea fâşei sau la baza pilotului.

Fundaţiile pe piloţi pentru construcţii sunt alcătuite din două părţi principale:

  1. Piloţi care pot fi verticali sau înclinaţi;
  2. Radierul sau reţeaua de grinzi care solidarizează captele piloţilor şi transmite totodată la piloţi încărcările date de construcţie;

După poziţia radierului faţă de suprafaţa terenului se deosebesc:

– fundaţii cu radier jos, la care radierul este în totalitate sau parţial îngropat în teren;
– fundaţie cu radier înalt la care talpa radierului se află deasupra terenului.

Executarea fundaţiilor pe piloţi se face pe bază de proiect de execuţie, întocmit conform STAS 2561/3-83 şi STAS 2561/4-90. Stabilirea definitivă a capacităţii portante a piloţilor se face prin încărcări de probă, efectuate conform STAS 2561/2-83. Clasificarea şi terminologia pentru piloţi se face conform STAS 2561/1-85. In acest articol nu se aplică la alcătuirea şi executarea minipiloţilor care se execută conform îndrumătorului tennic C 245-93.

Vezi firmele pentru lucrari de piloti forati

Citeste mai departe si despre utilizarea corecta a pilotilor forati in constructii  >>

Sending
User Review
1.5 (2 votes)