muncitor calificat lucreaza la utilajul de foraj pentru studii geotehniceStudiul geotehnic, cea mai utilizată formă de documentație folosită la proiectarea oricărei construcții, prin numeroasele valori referitoare la terenul de fundare pe care le oferă documentatiei tehnice, conform Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Aceste documentații geotehnice pentru construcții se întocmesc cu respectarea normativului NP 074-2007, natura și conținutul acestora diferențiindu-se în funcție de faza de proiectare și de categoria geotehnică a lucrării.

In ce situatii devine obligatoriu studiul geotehnic

Obligativitatea realizării unui studiu geotehnic este reglementata prin lege, acesta fiind obligatoriu pentru constructiile civile, industriale, drumuri, poduri, cai ferate, rețele de apă și gaze, amenajări hidrotehnice, lucrări de construcții pentru stabilitatea terenului etc. Asadar, studiul geotehnic este necesar pentru toate tipurile de construcții sau atunci când se intervine asupra lor (consolidări, extinderi, etc.).

De ce este necesar studiul geotehnic

Scopul efectiv este de a furniza informații cu privire la natura terenului de fundare pentru a ști cum se va dimensiona structura de rezistență, proiectari corespunzatoare și economice a lucrărilor de constructii, precizând următoarele elemente:

  1. succesiunea straturilor geologice ce alcătuiesc terenul de fundare și parametrii fizico-mecanici ai acestora în cuprinsul zonei active a fundațiilor;
  2. semnalarea unor condiții speciale ale amplasamentului sau a terenurilor dificile de fundare;
  3. condițiile hidrogeologice;
  4. stabilirea parametrilor de seismicitate și a adâncimii de îngheț a zonei cercetate;
  5. stabilirea categoriei geotehnice a lucrării;
  6. recomandări privind proiectarea și execuția imobilului;
  7. conditionată de caracteristicile terenului de fundare.

Afla mai multe despre importanta unui studiu geotehnic in acest articol .

Informatii necesare pentru realizarea unui studiu geotehnic

Pentru un studiu geotehnic avem nevoie de următoarele date: amprenta la sol a construcției, suprafața terenului pe care va fi amplasată casa, înclinația terenului, apropierea terenului de apă (lac, pârâu, râu), pereți comuni cu clădiri existente, regimul de înălțime al clădirii (subsol, demisol, parter și număr de etaje), locația geografică exactă unde va fi construită casa și următoarele documente: act de proprietate, certificat de urbanism, plan de încadrare în zona și memoriu tehnic de arhitectură.

Documentațiile geotehnice pot fi de mai multe feluri: avize geotehnice, studii geotehnice pentru PAC, studii geotehnice de detaliu, monitorizare geotehnică. Realizarea unui astfel de studiu presupune parcurgerea mai multor etape: Efectuarea forajelor geotehnice, numărul forajelor și adâncimea lor sunt determinate de tipul de construcție.

De exemplu la o casă obișnuită cu laturile ce nu depășesc 16 metri, iar regimul de înălțime este de maximum P+1, se efectuează un singur foraj la 5-6 metri iar în urma realizării forajelor se prelevează probe de sol.

Analiza probelor de sol la un laborator de specialitate pentru determinarea principalelor caracteristici mecanice.
Redactarea studiului geotehnic, care va ține cont de informațiile obținute în primele 2 etape, urmând să se precizeze inclusiv recomandări de fundare.

Cat costa studiul geotehnic

Prețul unui studiu geotehnic se realizeaza in functie de numărul de foraje și adâncimea lor, de analizele aferente, toate depind de tipul de construcție pentru care se realizează.

Firme de foraj ce executa studii geotehnice

Dacă la o casă simplă ale cărei laturi nu depășesc 16 metri, normativul specifică un foraj de 5-6 metri, pentru realizarea de blocuri cu 10 etaje se poate ajunge și la foraje de până la 20-30 de metri, mai ales dacă acestea au și subsol pe mai multe niveluri. La prețul final, pe lângă numărul și adâncimea forajelor, se mai pot adăuga teste speciale, penetrometrie ușoară sau grea, teste cu placa etc, care pot de asemenea să crească prețul.

Dupa rezultatele studiului geotehnic se proiectează noua construcție corespunzător și eficient din punct de vedere economic iar prin realizarea corecta se poate dimensiona corespunzător structura de rezistență a unei construcții si se evită structura de rezistență supradimensionată, caz în care s-ar cheltui bani în plus pentru o rezistență în plus inutila dar si cazul în care structura de rezistență ar fi subdimensionată iar construcția poate avea probleme de rezistență, integritate, estetice, există riscul unor costuri suplimentare în timp. Va invitam sa cititi si acest articol foarte util despre foraje puturi apa in Bucuresti si in Romania.

Video executia forajelor pentru studii geotehnice

In incheiere, va multumim pentru timpul dedicat parcurgerii acestui material si in speranta ca informatiile prezentate vau fost de ajutor, va invitam sa reveniti in curand pentru alte materiale interesant pe tema studiilor geotehnice. Nu uitati sa distribuiti acest articol prietenilor dumneavoastra ce au nevoie sa execute corect un studiu geotehnic.

Sending
User Review
3.67 (3 votes)