indicatori de performanta pentru piloti de fundatie

Acest articol se referă la alcătuirea şi tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţie pentru tipurile următoare: 1) piloţi prefabricaţi înfipţi în teren prin batere, vibrare sau înşurubare; 2) piloţi executaţi pe loc prin:

– forare;
– vibrare, vibropresare
– percuţie (piloţi Franki).

Piloţii prefabricaţi înfipţi prin batere, vibrare sau vibropresare se pot executa cu ajutorul unor utilaje construite special pentru tehnologia corespunzătoare de batere, vibrare sau vibropresare cu anumite performanţe cerute de dimensiunile şi greutatea piloţilor şi de natura terenului în care urmează să fie înfipţi.

Piloţii din beton armat executaţi pe loc prin forare se pot executa fără tub metalic sau un tub metalic de protecţie pierdut sau recuperabil.

Piloţii executaţi fără tub metalic pot fi executaţi în uscat, în pământuri coezive fără apă la care se menţin pereţii vertical sau cu ajutorul circulaţiei de noroi bentonitic în cazul în care pereţii se surpă în timpul forării.

Piloţii prefabricaţi

Piloţii prefabricaţi pot fi confecţionaţi din lemn, metal, din beton armat sau beton precomprimat şi piloţi tubulari din beton armat realizaţi prin centrifugare.

Piloţii de lemn se folosesc în prezent foarte rar şi în general pentru realizarea unor construcţii
provizorii.

Piloţii metalici sunt de diferite tipuri: piloţi cu profil H, piloţi constanţi şi piloţi tubulari. Avantajele acestor piloţi sunt: greutate redusă în comparaţie cu piloţii din beton armat şi înădire relativ simplă prin sudarea tronsoanelor succesive, ceea ce permite obţinerea de lungimi mari necesare atingerii stratului portant. Principalele dezavantaje ale piloţilor metalici sunt consumul ridicat de oţel şi degradarea rapidă
prin coroziune la umezeală mai ales în pământuri cu agresivitate mare.

Piloţii metalici ca şi piloţii de lemn sunt foarte puţin folosiţi la noi în ţară motiv pentru care nu fac obiectul prezentului ghid practic, ei fiind amintiţi aici numai ca tipuri de piloţi prefabricaţi.

Piloţii prefabricaţi confecţionaţi din beton armat sau beton precomprimat sunt folosiţi pe scară largă la noi în ţară la lucrări de construcţii, motiv pentru care vor fi trataţi corespunzător în prezenta reglementare tehnică.

Secţiunea transversală a piloţilor din beton armat şi beton precomprimat este de obicei pătrată, dar ei pot avea şi secţiune dreptunghiulară, triunghiulară, circulară, inelară, etc. Piloţii prefabricaţi tubulari se fabrică dintr-o bucată centrifugaţi sau sub formă de tronsoane cilindrice din
beton armat cu gol la interior, de circa 1 m lungime şi diametru de 40-60 cm.

Condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească piloţii ca elemente prefabricate din beton armat şi beton precomprimat sunt prevăzute în STAS 7484-74.

Clasa betonului folosit la confecţionarea piloţilor prefabricaţi va fi de minimum BC 22,5 în cazul piloţilor din beton armat şi minimum BC 30 la piloţii din beton precomprimat sau centrifugat. Dacă piloţii urmează să lucreze în medii agresive naturale sau industriale, se adoptă o reţetă de beton corespunzătoare şi eventual se iau măsuri de protejare a suprafeţei pilotului. Piloţii prefabricaţi din beton armat şi beton precomprimat se armează conform proiectului pentru preluarea solicitărilor care apar în fazele de: confecţionare, transport, punere în operă şi exploatare.

Piloţi executaţi pe loc

Piloţii foraţi se realizează prin executarea unei găuri forate care, după introducerea unei carcase în armătură, se umple cu beton.
Exectuarea găurii se face de regulă până la o adâncime care să permită încastrarea vârfului pilotului în stratul de bază. Pentru o cât mai bună transmitere a sarcinii în acest strat este necesară o încastrare a pilotului în el, stabilit de proiectant în limitele 0,50-2,00 m în funcţie de natura şi starea fizică a pământului din care este alcătuit şi de capacitatea portantă necesară.

Încastrarea pilotului în cazul în care stratul de bază este teren stâncos se va face pe minim 0,5 m după îndepărtarea stratului de rocă alterată.

Pentru a putea asigura betonarea piloţilor în bune condiţiuni, se recomandă a se prevedea următoarele diametre minime în funcţie de lungimea lor.

tabel-lungime-si-diametru-piloti-forati

Piloţii executaţi pe loc prin vibrare sau vibropresare sunt piloţii de beton turnaţi într-un tub metalic introdus în teren prin vibrare sau vibropresare şi extras tot prin vibrare, după turnarea betonului în porţii, concomitent cu compactarea betonului prin vibropresare.

Se pot realiza astfel de piloţi şi cu bulb, la care baza pilotului este lărgită prin operaţii succesive de vibropresare cu tubul prevăzut cu clapete. Tot astfel se pot realiza şi piloţi cu secţiune variabilă pe toată lungimea lor prin vibropresare la înălţimi diferite.

Piloţii executaţi prin percuţie (piloţi Franki) sunt piloţii din beton armat confecţionaţi pe loc, în teren, prin introducerea prin batere a unei coloane metalice prevăzute la vârf cu un dop de beton. Aceasta se umple cu beton bine compactat pe măsura extragerii coloanei, după ce în prealabil s-a introdus carcasa în armătură. De regulă piloţii Franki se execută cu bulb şi se armează pe toată lungimea exceptând bulbul.

Acest tip de pilot se utilizează de regulă la fundaţii care transmit sarcini importante în terenuri cu compresibilitate ridicată în stratele de la suprafaţă, la care stratul de bază portant se întâlneşte la adâncimi de 15-16 m.

În pământurile sensibile la umezire se realizează în plus şi un efect de îndesare a acestora.
Piloţii executaţi pe loc se armează pe toată lungimea în funcţie de solicitările la forţe verticale şi orizontale care apar din calculul de rezistenţă al acestora, efectuat conform STAS 2561/3-90.

Cum alegem cel mai ptrivit tip de piloţi

În tabelul urmator sunt date sub formă de recomandare criteriile de alegere a tipurilor de piloţi care fac obiectul acestei reglementări tehnice, în funcţie de caracteristicile terenului.

tabel-indicatori-performanta-piloti-forati

Tipul cel mai indicat de pilot este cel care corespunde la cât mai multe criterii din tabelul de mai sus, marcate prin semnul (+). Pentru o situaţie dată, satisfacerea concomitentă a două sau mai multe condiţii de către un anumit tip de pilot, în desemnează ca soluţie indicată.

Vezi firmele pentru lucrari de piloti forati

<< Cum se executa pilotii forati pentru fundatii
<< Domenii de folosinta piloti forajti pentru consolidari

Sending
User Review
0 (0 votes)