Documentatia necesara pentru studii geotehnice

Documentatia geotehnica pentru o lucrare de construcții este mai mult decat necesara, aceasta indica calitatea solului pe care urmează să se construiască și componența acestuia. Deoarece o construcție reprezintă o lucrare importantă, cu un factor de risc ridicat, fiind o locație în care vor locui oameni, este necesară reglementarea modului în care se realizează studiul geotehnic. Astfel, a apărut Reglementarea nr 47 din anul 2007, care supune întocmirea și verificarea documentațiilor geotehnice unor formalități necesar a fi respectate.

Afla Pretul pentru studii geotehnice

Avizul geotehnic și studiul geotehnicdocumentatia geotehnica euforaje.ro

Acest document este necesar în faza preliminară a proiectului, înainte de începerea oricăror lucrări. Acest aviz trebuie să fie solicitat în momentul în care se începe realizarea studiului de prefezabilitate sau a studiului de fezabilitate. Nu este un aviz final și mai mult decât atât, nu substituie sub nicio formă studiul geotehnic. Avizul geotehnic face parte din etapele necesare unui obiectiv de investiții, fiind documentul care permite începerea studiului geotehnic.

Conform normativelor, următorul pas este realizarea studiului geotehnic trebuie să facă parte din proiectul tehnic al lucrării și să fie prezentat alături de acesta în momentul în care se autorizează începerea lucrărilor de construcție. Este posibil să fie nevoie să se realizeze un studiu geotehnic de detaliu, atunci când în cadrul detaliilor de execuție apar unele modificări. De asemenea, mai există varianta de studiu geotehnic pentru proiect în fază unică.

Monitorizarea geotehnică și expertiza geotehnică

În momentul în care se discută despre monitorizare, proiectul este în fază de execuție, urmând ca persoanele care se ocupă de monitorizare geotehnică să fie specialiști capabili să identifice eventuale modificări ale solului întâlnite pe măsură ce execuția avansează.

Ce trebuie sa contina raportul unui studiu geotehnic?

Lucrarea trebuie să fie adaptată la aceste noi detalii apărute și necuprinse în studiul geotehnic inițial. Monitorizarea va trebui făcută de către persoane autorizate, capabile să realizeze un raport detaliat în care să se prezinte toate elementele întâlnite în timpul execuției, raportate la ceea ce s-a analizat în cadrul studiului geotehnic. Pe de altă parte, expertiza geotehnică vine să verifice studiile geotehnice realizate și să analizeze întregul obiectiv geotehnic sau doar o parte din acesta atât pe perioada execuției, cât și în faza de proiect tehnic. Expertiza geotehnică la o construcție existentă va avea două direcții de bază, și anume expertiza realizată la lucrările care au fost avariate sau expertiza realizată la construcții fără avarie.

Solicită ofertă de preț de la executanții de studii geotehnice

documentatia geotehnica euforaje.ro

Documentatia geotehnica – Importanta in constructii:

Va recomanda sa cititi si: Nevoia de studii geotehnice

Documentatia geotehnica este deosebit de importantă în cadrul unui obiectiv de investiții, atât datorită faptului că este necesară avizului de construcție, cât și pentru că va permite identificarea soluției optime pentru realizarea construcției. De exemplu, în cazul în care se identifică un strat de pământ care necesită o fundație, acest lucru va putea fi inclus în costurile estimate ale lucrării. În caz contrar, veți avea bugetată o sumă în care nu vă veți putea încadra.

Pentru mai multe informatii utile din domeniul forajelor incercati si pagina de Google Plus EuForaje.ro

 

Sending
User Review
0 (0 votes)